» » กระตั้ว - ไทย ไทย - The Songs Of Thai Generation
กระตั้ว - ไทย ไทย - The Songs Of Thai Generation mp3

กระตั้ว - ไทย ไทย - The Songs Of Thai Generation mp3

MP3 2145 mb. | FLAC 2643 mb. | WMA 2961 mb.

Interprète: กระตั้ว
Titre: ไทย ไทย - The Songs Of Thai Generation
Pays: Thailand
Catégorie: Folk
Classement: 4.2
Catalogue #: MTR-125
Label: Not On Label

Tracklist

1รำวงลอยกระทง
2รำวงปีใหม่
3ลอยเรือเกี้ยวสาว
4ตะวันในดวงใจ
5เห็นใจพี่
6รำวงสามัคคี
7อวยพรวันเกิด
8รำวงสงกรานต์
9เคี่ยวตาล
10สังขาร


Album

Thai ภาษาไทย Thai is a Tai-Kadai language spoken by about 65 million people mainly in Thailand ประเทศไทย, and also in the Midway Islands, Singapore, Thai National Anthem Thai: เพลงชาตไทย, romanized: Phleng chāt Thai is the title of Thailand's national anthem which was adopted on 10 December 1939. The melody was composed by Phra Chenduriyang Peter Veit and the words are by Luang Saranupraphan. Phleng chāt Thai: เพลงชาต, literally meaning national anthem, is a general term for a national anthem. This term is also used to refer to this specific song. Thai Songs. Music video. สงกรานต Songkarn Panyaruean. PagesPublic figureMusicianBandทรงไทย SongThai. English UK Русский Українська Suomi Español. Privacy Terms Advertising AdChoices Cookies . Children's songs and nursery rhymes from all over the globe presented both in English and their native languages. Many include sound clips and sheet music. The English version below is more of a Thai English version than a direct translation. It seems to be sung in English in Thailand too, using these lyrics. November's full moon shines, Loy Krathong, Loy Krathong, And the water's high, In the golden river and the canal. Artist: Thai Worship Songs Christian Songs of Thailand. Song: เหนอโลกา - บงกช. A A. เหนอโลกา - บงกช. แผนดนรวมรองเปรมปรด ในทสงอนชนบาน จกรวาลชนชมยนด. พระสรของพระองค ครอบครองอยเหนอโลกา. เรายกยองพระนามพระองค เราสรรเสรญถงความยงใหญ. ไมมใครสงใดเทาเทยมพระองค ผทรงฤทธเกรยงไกร. พระองคทรงยตธรรม ทรงรอบรในทกอยาง พระปญญาเหนอความเขาใจ. ฤทธอำนาจของพระองค ครอบครองอยเหนอโลกา. REF2x. พระสรของพระองค ฤทธอำนาจของพระองค. I agree with Édana, since the album is obviously. From: faq31. Apr 23, 2020 - Explore Sasicharawee Sasicha's board Thai songs on Pinterest. MV -จอมยทธ - P2Warship s By Hardware Club Suankularb Wittayalai School Thailand. Music Videos Songs Song Books. SLUR - เซโรงง. Songs Song Books. รกสามเศรา : พรกไทย Official Audio. เพลง : รกสามเศรา ศลปน : พรกไทย อลบม : พรกไทย - AFTER SIX นบจากวนนน วนทเธอทง ฉนตองยอมรบค. วามจรง แมวามนไมงายเลย นบจากวนนน ฉนกเจ. Dojo Songs Album City Youtube How To Make Song Books City Drawin. รก - วระ บำรงศร, อรว สจจานนท. Лента с персональными рекомендациями и музыкальными новинками, радио, подборки на любой вкус, удобное управление своей коллекцией. The most Shazamed tracks in Таиланд this week. Featuring: Savage Love Laxed - Siren Beat - Jawsh 685 & Jason Derulo, กอดในใจ - Billkin Feat. JAYLERR, How You Like That - Chat Thai Thai: เพลงชาตไทย, Thailand's national anthem is also used to refer to this specific song. YouTube Encyclopedic. National anthem of Thailand: Phleng Chat Thai เพลงชาตไทยEnglish subtitles. เพลงชาตไทย - Thai National Anthem THEN. National Anthem of Thailand ThaiEnglish - เพลงชาต. Thai Stamp Calendar. Stamp & Collectables Magazine. Stamp Catalogue. Popular Service